9 Mart 2017 Perşembe

"ORA-00245: control file backup failed; target is likely on a local file system"


Oracle RAC yapısında control file backup'ını alacağı dizin shared disk (ortak disk) değilse aşağıdaki hatayı alır.

Bunu düzeltmek için node ların görebileceği ortak bir diski RMAN'de aşağıdaki gibi tanımlamak lazım. 

Genellikle ASM kullanıldığından ortak disk alanını belirtmek gereklidir.   


RMAN-03009: failure of backup command on ORA_DISK_1 channel at 03/09/2017 02:34:06
ORA-00245: control file backup failed; target is likely on a local file system


oracle@test </backup/rman> rman target /
Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Thu Mar 9 10:13:56 2017
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
connected to target database: TEST (DBID=1716363802)

RMAN> show all;

using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name TEST are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '+ASM/TEST/BACKUP/TEST_CTL_%F';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET PARALLELISM 8;
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/u01/oracle/dbhome_01/11.2.0.4/dbs/snapcf_tdb.f';

RMAN> CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '+ASM/TEST/CONTROLFILE/snapcf_test.f';


old RMAN configuration parameters:
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '/u01/oracle/dbhome_01/11.2.0.4/dbs/snapcf_tdb.f';
new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '+ASM/TEST/CONTROLFILE/snapcf_test.f';
new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> show all;

RMAN configuration parameters for database with db_unique_name TEST are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default
CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default
CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON;
CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '+ASM/TEST/BACKUP/TEST_CTL_%F';
CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO BACKUPSET PARALLELISM 8;
CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default
CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default
CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default
CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default
CONFIGURE COMPRESSION ALGORITHM 'BASIC' AS OF RELEASE 'DEFAULT' OPTIMIZE FOR LOAD TRUE ; # default
CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default
CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO '+ASM/TEST/CONTROLFILE/snapcf_test.f';

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder